Słowiński Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie mającej na celu ewaluacje projektu LIFE13 NAT/PL/000018.
Niniejsze badanie jest w pełni anonimowe, a uzyskane informacje posłużą jedynie do opracowania zbiorczego raportu.